Advertisement


Mililani Powellová


Mililani Powellová (roz. Oslerová) je vdova Edwarda Powella. Má tři dcery - Coco, Wandu a Carlu. Rodiče se pravděpodobně jmenovali Pan Osler a Paní Oslerová. Mililani chtěla syna, ale nějak se jí nedařilo a po třetí dceři si adoptovala z Dětského domova Herberta.

Mililani Powelová (Oslerová)
Pohlaví Žena
Rodina
Výskyt

Žije zřejmě v Shelbyvillu, odkud si adoptovala Herba. Žije tam s rodinou.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.