FANDOM


Herbert "Herb" Powell är Homer Simpson's halvbror. Hans röst görs av Danny DeVito. Till utsendet påminner han mycket om Homer, bortsett från att Herb har mycket mer hår på huvudet och är smalare. Hans första framträdande var i avsnittet "Oh Brother, Where Art Thou?", då Homer upptäcker att han har en halvbror.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.